KurumsalKalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

ALGORİTMA A.Ş. olarak, vizyonumuz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri takip ederek, müşteri beklentilerini koşulsuz en üst düzeyde karşılayarak, sektördeki en güvenilir ürünlerin üretimini, satışını ve satış sonrası hizmetini vermektir.

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 ve ISO 13485 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Yenilikçi ve yapıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Gerekli kaynakları temin ederek, ithalat ve satış süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını kuruluş adına çalışan kişilerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirilmesi,
 • Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasının sağlanması,
 • Üst Yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğinin sağlanması,
 • Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının Algoritma’nın faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri en aza indirilmesi,
 • Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliğinin sağlanması,
 • Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarının yakından izlenmesi,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutulması,

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sağlık sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmak politikamızdır.

DİREKTÖR
UMUT HATUNOĞLU