Kurumsalİsg Politikamız

İSG POLİTİKAMIZ

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde; insanı en değerli varlığı kabul ederek, kurulan güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında, oluşabilecek her türlü can ve mal kayıplarını önlemeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm risklerin bertaraf edilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür.

Şirketimiz “ÖNCE GÜVENLİK” ilkesini benimsemiştir. “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanır.

Bu amaçla şirketimiz;

  • Kişileri iş güvenliklerine öncelikle kendilerinin dikkat etmesi konusunda bilinçlendirmeyi hedefler.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyar.
  • Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki riskleri değerlendirir ve bu risklerden korunmak için önlemler alır.
  • Yeni tesis ve proseslerin Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirir.
  • TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazasını ve meslek hastalığını hedefler.
  • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirir.
  • Başarıya ulaşma ve sürekli iyileştirme için; çalışanları ve tedarikçileri İş Güvenliği ve Sağlığı konularında eğitir, zinde ve sağlıklı olmalarını teşvik eder.

Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alır ve sürekli iyileştirmeye açık bir kültür oluştururlar.

HASTANE ÇÖZÜMLERİ DİREKTÖRÜ
01.02.2017